สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านสวนษิริจันทร์ ฟาร์มผึ้งและชันโรง
 • อุไรวิมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0623944982
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อุไรวิมล วังบุญ
 • อุไรวิมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0623944982
 • เบอร์มือถือ
 • 0936929144
 • อีเมล์
 • lukjun9456@gmail.com