สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1549900132371
 • ชื่อธุรกิจ
 • อนุรักษ์หม้อห้อมออรแกนิก
 • สุพัตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้า ย้อมคราม ย้อมห้อม ธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุพัตรา นุ่นวงกด
 • สุพัตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0650974658
 • อีเมล์
 • Suphatrannwngkd@gmail.com