สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านมะนอยผ้าพื้นเมือง
 • ลภัสกนกนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้าย​ ผ้าทอ​ ผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ลภัสกนกนุช ใจนันท์
 • ลภัสกนกนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897014994
 • เบอร์มือถือ
 • 0897014994
 • อีเมล์
 • fungfun@gmail.com