สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สากลน้ำพริกและแกงไตปลาแห้ง
 • กฤตนน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าโอทอปประเภทอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤตนน ช่วยแท่น
 • กฤตนน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061 3232546 , 081 6089302
 • อีเมล์
 • weera.penjumrat@gmail.com