สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115557001351
 • สุวภัทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮาร์ทเบเกอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 77210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าเพื่อการนันทนาการและการกีฬา
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0814525458
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุวภัทร เจียรกุล
 • สุวภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814525458
 • เบอร์มือถือ
 • 0814525458
 • อีเมล์
 • suwapat16@gmail.com