สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115539002937
 • ฐานิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บีดี สตรอว์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22220
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • สินค้า/บริการ
 • หลอดดูดน้ำพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฐานิต เพชรดาษดา
 • ฐานิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037-320317, 02-7384700-5
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8190667
 • อีเมล์
 • thanit@bdstraws.com