สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0547114812720
 • ชื่อธุรกิจ
 • จันทร์เพ็ญหม้อห้อม
 • บุศรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. และ GI
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุศรา อภิมังคละ
 • บุศรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0623936395
 • เบอร์มือถือ
 • 0988239247
 • อีเมล์
 • Bussara.2891@gmail.com