สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1559900119073
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมหวานบ้านความรัก
 • พัชราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอาหารทุกประเภทขนมหวานทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พัชราภรณ์ ศรีจุไร
 • พัชราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-6617455
 • เบอร์มือถือ
 • 087-6617455
 • อีเมล์
 • Mykwamluck@gmail.com