สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3160100249063
 • ชื่อธุรกิจ
 • อมรรัตน์แฟชั่น
 • อมรรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายกระเป๋า เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812657815
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อมรรัตน์ ตั้งกิตติยานนท์
 • อมรรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044821535
 • เบอร์มือถือ
 • 0812657815
 • อีเมล์
 • hs3tgz@hotmail.com