สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505558001688
 • ศุภฤกษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 71201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล
 • ศุภฤกษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 052 000 269
 • เบอร์มือถือ
 • 0643362142
 • อีเมล์
 • kantirakoon.s@icloud.com