สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503556002740
 • คอลิด 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลิดเตอร์เทรดดิ้ง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47595
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คอลิด หะซัน
 • คอลิด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818606761
 • เบอร์มือถือ
 • 0818606761
 • อีเมล์
 • lidter07@gmail.com