สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101400139108
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไอทริป
 • ธนาวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันการหลับในขณะขับรถยนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เอกสารทะเบียนพาณิชย์
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-145-3434
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนาวุฒิ ยศปัน
 • ธนาวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-642-8598
 • เบอร์มือถือ
 • 085-145-3434
 • อีเมล์
 • thanawutyospan@hotmail.com