สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561131507
 • คติกานต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วังยาว กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. USDA EU
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คติกานต์ นาคมิตร
 • คติกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0813477517
 • เบอร์มือถือ
 • 0813477517
 • อีเมล์
 • katikarn@hotmail.com