สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรคู่สร้างคู่สม
 • ทัชชกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปี้ยะใส่ลูกจาก กุ้งเหยียด ลูกจากลอยแก้ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทัชชกร กลิ่นถือศีล
 • ทัชชกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0629683565
 • อีเมล์
 • tatchakron2555@gmail.com