สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3530800314883
 • ชื่อธุรกิจ
 • แรมละมุน
 • ฉัตรนภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระหรี่ปั๊ป ปั้นสิบ ครองแครง โรตีกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ฉัตรนภา พอจิต
 • ฉัตรนภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0846179751
 • อีเมล์
 • chatnapapojit@gmail.com