สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135556021707
 • เอก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มีเดีย ออนไลน์ แคปิตอล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47912
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0942839669
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอก อิสวรวาณิช
 • เอก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029042424
 • เบอร์มือถือ
 • 0942839669
 • อีเมล์
 • the@moc.co.th