สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ก้องมายดรีม
 • ปิยะพงษ์​ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริก แคบหมู พายสับปะรด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปิยะพงษ์​ มีเพ็ชร
 • ปิยะพงษ์​ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0846771756​
 • เบอร์มือถือ
 • 0846771756​
 • อีเมล์
 • Piyapong.meep@gmail.com