สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505558007821
 • อภิรักษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คาเรน กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้อบแห้ง / กาแฟคั่วเมล็ด / อาหารกระป๋อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP / อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี อภิรักษ์ สาคร
 • อภิรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053242906
 • เบอร์มือถือ
 • ๋+66819512360
 • อีเมล์
 • a01sakorn@gmail.com