สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0905557002369
 • ปริยะ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อินโนโฟ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ดแครงแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย., Halal, GMP, HACCP, ISO14001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปริยะ ศิริกุล
 • ปริยะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0867499919
 • อีเมล์
 • pariya1623@gmail.com