สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103535043297
 • สันติสุข 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อโกร โปรเกรส
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผลิตทางการเษตรทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP, HACCP, HALAL, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันติสุข ธัญวงษ์
 • สันติสุข 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054412659
 • เบอร์มือถือ
 • 0818540497
 • อีเมล์
 • agroprogress.app@gmail.com