สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3800100169021
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ
 • บุญศรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายน้ำดื่มที่ผลิตจากผัก ผลไม้ และสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บุญศรี ตันติเสวี
 • บุญศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7192482
 • อีเมล์
 • ninkparinda@hotmail.com