สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านอาหารแซมการ์เด้นแอนด์เฮริบ
 • วาไรรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • q restaurant, THAI SELECT
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วาไรรัตน์ วสุแสงจันทร์
 • วาไรรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054412841
 • เบอร์มือถือ
 • 0861169669
 • อีเมล์
 • boom_1771@windowslive.com