สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จำหน่ายข้าวโพดหวานทานดิบ สายพันธุ์อเมริกาคะ
 • อภิสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวโพดหวานทานดิบ สายพันธ์ุอเมริกา และน้ำนมข้าวโพด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อภิสิทธิ์ เจริญวานิช
 • อภิสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-4562267
 • อีเมล์
 • whitepearl.usa2019@gmail.com