สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มสื่อทางไทย
 • วิชาญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Farm Outlet
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิชาญ ช่วยชูใจ
 • วิชาญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0807055558
 • เบอร์มือถือ
 • 0807055558
 • อีเมล์
 • thai-hom@hotmail.com