สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฮัทนะสมุนไพรพื้นบ้าน
 • นเรศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่เหลว โลชั่น เครื่องหอมสมุนไพรไทย สเปรย์ไล่ยุ่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นเรศ กอนวงศ์
 • นเรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817271297
 • เบอร์มือถือ
 • 0817271297
 • อีเมล์
 • narast.2501@gmail.com