สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขายฝรั่งแป้นสีทอง
 • จินตนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายฝรั่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จินตนา มาสิงห์
 • จินตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0874364237
 • เบอร์มือถือ
 • 0874364237
 • อีเมล์
 • Pipat0868505740@gmail.com