สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3920400418114
 • ชื่อธุรกิจ
 • แทน ไลฟ์
 • เจตนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต จำหน่ายรังนกแท้ ชนิดแห้งพร้อมปรุง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เครื่องหมาย อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจตนา หยงสตาร์
 • เจตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0859650618
 • อีเมล์
 • info@balancebirdsnest.com