สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0345551000076
 • สุรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีอุบลไตเทียม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 86903
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • สินค้า/บริการ
 • การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุรัตน์ พิทักษ์วัชระ
 • สุรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819765234
 • อีเมล์
 • ubonhemo@hotmail.com