สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0345551000165
 • คีรีบูน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อุบลอินเตอร์ลอว์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69100
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมทางกฎหมาย
 • สินค้า/บริการ
 • ให้คำปรึกษาและว่าความ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง คีรีบูน ชินฉัตร์
 • คีรีบูน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045-954676
 • เบอร์มือถือ
 • 085-4264333
 • อีเมล์
 • uboninterlaw@gmail.com