สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3540400290537
 • ชื่อธุรกิจ
 • กานต์กนกอร ฟู้ดสต๊าฟ
 • ชนัญชิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและจำหน่ายสินค้าทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชนัญชิดา สำเนียง
 • ชนัญชิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0965714405
 • อีเมล์
 • kankanokonfoodstuff@gmail.com