สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100878245
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลำพูนเดลี่ฟู้ดส์
 • ประทีป 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มลำไยพร้อมชง,ข้าวธัญพืชพร้อมชง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประทีป กุณะแสงคำ
 • ประทีป 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0827657414
 • เบอร์มือถือ
 • 0827657414
 • อีเมล์
 • LAMPHUNDAILYFOOD@GMAIL.COM