สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0553561001004
 • มณีกานต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มณีกานต์ ผลไม้แปรรูป
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47213
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย,GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณีกานต์ มหาสุวรรณนาวิน
 • มณีกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0889600328
 • เบอร์มือถือ
 • 0889600328
 • อีเมล์
 • kung.maneekan@gmail.com