สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125549014156
 • เกศกานดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไร่เกศกานดา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกข้าวจ้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้อบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP/อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เกศกานดา ชาวสวนกล้วย
 • เกศกานดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0832431715
 • อีเมล์
 • Padungsanti_pak@hotmail.com