สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย
 • จำเนียร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไส้อั่วปลานิลน้ำพริกปลานิลแจ่วบองน้ำพริกปลาส้มปลานิล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.โอทอ๊ป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จำเนียร เที่ยงธรรม
 • จำเนียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-4939194
 • อีเมล์
 • Chamnian9194@gmil.com