สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • บ้านหินสีและเงิน
  • เกรียงไกร 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • OTOP, มผช.
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย เกรียงไกร อยู่ประเสริฐ
  • เกรียงไกร 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0815987737
  • อีเมล์
  • naikai949@hotmail.com