สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1549900004926
 • ชื่อธุรกิจ
 • Cocco
 • เจมกัญญาณัฐ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและขายสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
 • เจมกัญญาณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0861906776
 • อีเมล์
 • jamejira_18@hotmail.com