สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสื้อผ้ามือสอง
 • ลักษ์มณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้ามือสอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลักษ์มณี พรมรินย์
 • ลักษ์มณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0981766117
 • เบอร์มือถือ
 • 0981766117
 • อีเมล์
 • Weanincar@hotmail.com