สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105562098414
 • วราวุฒิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จีมินิ เอนจิเนียริ่ง เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 3529900363426
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วราวุฒิ มณีไชย
 • วราวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0918700470
 • เบอร์มือถือ
 • 0918700470
 • อีเมล์
 • gets.company.limited@gmail.com