สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505561003009
 • กมลไท 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อัสนันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31009
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก)
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าตกแต่งบ้าน, อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์, และเครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กมลไท อิทธิถาวร
 • กมลไท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863393388
 • อีเมล์
 • koolzest@yahoo.com