สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3410101406356
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์
 • อารีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาร้าหลน แจ่วบอง พริกเผาปลาย่าง ปลาย่าง น้ำปาร้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 41-2-03253-2-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อารีย์ เสนศาสตร์
 • อารีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042214515
 • เบอร์มือถือ
 • 0857471269
 • อีเมล์
 • tananya.namprigmoo@gmail.com