สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สินค้าไทยส่งออก"รุ่งแก้ว" thai​ products
 • รุ่งวิกรัช์​ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กะปิกุ้งเคย, หนังปลาแซลมอนทอดกรอบ, ผลไม้ฟรีซดาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รุ่งวิกรัช์​ แก้วเกิด
 • รุ่งวิกรัช์​ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0871261119​
 • เบอร์มือถือ
 • 0871261119​
 • อีเมล์
 • rung_tsr@hotmail.com