สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 74100 0000194 0
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านเดื่อ
 • ชูเกียรติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.41-2-01146-2-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูเกียรติ วิเศษศิริ
 • ชูเกียรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898433486
 • อีเมล์
 • chukiet50we@gmail.com