สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1549900195179
 • ชื่อธุรกิจ
 • แว่นแก้วมัดย้อม
 • พชรภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ย้อมครามและผ้าหม้อห้อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พชรภรณ์ ลงณ์วงศกร
 • พชรภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0903248778
 • อีเมล์
 • Pachara.tui@gmail.com