สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125555000234
 • อุดมรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ครอพฟี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกข้าวจ้าว
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0819440048
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อุดมรัตน์ อยู่แสง
 • อุดมรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-331147
 • เบอร์มือถือ
 • 0819440048
 • อีเมล์
 • udkung@gmail.com