สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0212561000018
 • สิงห์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริ่ง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 25119
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • รับเหมา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิงห์ ธุรี
 • สิงห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894603085
 • เบอร์มือถือ
 • 0894603085
 • อีเมล์
 • st.siracha@gmail.com