สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0653559000828
 • กนกพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นานาภัณฑ์เภสัชสมุนไพร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47721
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. GMP ISO
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กนกพร จันทร์ทรง
 • กนกพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0964249998
 • เบอร์มือถือ
 • 0964249998
 • อีเมล์
 • nps.naturalcare@gmail.com