สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0905556004741
 • มัญชุสา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สามารถทำความร้อนได้ในตัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • Halah, อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มัญชุสา รดาชัยโสภากุล
 • มัญชุสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074541699
 • เบอร์มือถือ
 • 0911189696
 • อีเมล์
 • manchusa@takasosc.com