สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแกใหม่
 • เข็มทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่ง ของใช้ในบ้าน และเครื่องประดับที่ทำมาจาก ที่ทำมาจากหญ้าแฝก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เข็มทอง ค้ำจุน
 • เข็มทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-835-3828
 • อีเมล์
 • phatcharin9440@gmail.com