สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไส้อั่วแม่กุหลาบ
 • กระจ่าง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ใส้อั่ว ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ปราศจากสารกันเสีย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กระจ่าง มาคุณ
 • กระจ่าง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-953-4190
 • อีเมล์
 • krajang2534@gmail.com