สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560100345107
 • ชื่อธุรกิจ
 • รัตน์มนูญพาณิชย์
 • รัตน์มนูญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ดชนิดต่างๆ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP, ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผัก หรือผลไม้บางชนิกและการแสดงฉลาก
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รัตน์มนูญ บุญธรรม
 • รัตน์มนูญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0882696951
 • อีเมล์
 • pavaree005@gmail.com